Training

Training

New_Training

พฤษภาคม 2021

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดหลักสูตรอบรมที่ท่านสนใจ

ด้วยการคลิ้กภาพตามชื่อหลักสูตรด้านล่างนี้

(สำหรับหลักสูตรที่ยังไม่มีเอกสารรายละเอียดโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)

Day_22_24JULY2021
Day_22_25AUG2021
Day_14_17SEP2021
default

สถานที่อบรม :

ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

อาคารวิทยบริการ ประตู 1 ด้านถนนงามวงศ์วาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

*** คลิ้กที่รูปเพื่อดูแผนที่ตั้งบน Google Map ***