Company Profile

2562-03-11 22_25_34-Window

“ แทนคำขอบคุณ ที่ร่วมก้าวเดินไปกับเราสู่เป้าหมายการเติบโตร่วมกัน 

           ในภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย โดยเฉพาะสัดส่วนการแปรรูปเพื่อการส่งออก ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดการส่งออกติดอันดับ 10 ของโลกทิศทางและโอกาสทางธุรกิจ การให้การสนับสนุนจากภาครัฐ ล้วนมีส่วนขยาย และผลักดันธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมนี้อย่างยิ่งยวด
         บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  (FSC Thailand) ในฐานะหน่วยงานเอกชน โดยทีมงาน
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร  ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบไลน์การผลิตการออกแบบกระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต  โดยมีการประยุกต์นวัตกรรม ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และวิศวกรรมอาหารนั้น
         FSC Thailand  จึงมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ครอบคลุม  ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ (มหาชน) จนถึงรายย่อย จำนวนรวมกว่าร้อยบริษัท ทั้งใน ระดับประเทศและต่างประเทศ
กว่า 10 ประเทศ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา