บริการให้เช่าอุปกรณ์

บริการให้เช่าอุปกรณ์

บริษัท ฟู้ด แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริการทดลองฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์และเช่าเครื่องเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหาร.

  • ผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดการทดลอง
  • ผลิตภัณฑ์ได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  • อุปกรณ์ เครื่องมือครบ จบได้ในที่เดียว สามารถจ้างผลิตต่อได้
เครื่องฆ่าเชื้อ1

เครื่อง Retort (Overpressure Water Spray Retort)

ฆ่าเชื้อได้ทั้งแบบ Pasteurization  & Sterilization ใช้ได้กับทุกบรรจุภัณฑ์

ค่าบริการพิเศษ

  • ไม่เกิน 3 ชั่วโมง (ครึ่งวัน) 6,000 บาท
  • ไม่เกิน 6 ชั่วโมง (เต็มวัน) 10,000 บาท
เครื่อง Pasteurizer

เครื่อง Pasteurizer (Steam jacket plan with agitator)

ค่าบริการพิเศษ
  •  ไม่เกิน 3 ชั่วโมง (ครึ่งวัน) 6,000 บาท
  •  ไม่เกิน 6 ชั่วโมง (เต็มวัน) 10,000 บาท
Filler machine

เครื่อง Filler machine

ค่าบริการพิเศษ

  • ไม่เกิน 3 ชั่วโมง (ครึ่งวัน) 3,000 บาท
  • ไม่เกิน 6 ชั่วโมง (เต็มวัน) 5,000 บาท

บริการเช่าเครื่องเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

ช่างน้ำหนัก

เครื่องชั่งน้ำหนัก

วัดอุณหภฒิ

เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)

วัดค่ารปริมาณ

เครื่องวัดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายรวม

วัดความเย็น

เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง (pH meter)

วัดความเค็ม

เครื่องวัดความเค็ม

วัดคความหวาน

เครื่องวัดค่าความหวาน

วัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น

วัดคลอรีน

Test kit วัดคลอรีน

วัดยาฆ่าแมลง

Test kit วัดยาฆ่าแมลง