บริการให้เช่าอุปกรณ์

บริการให้เช่าอุปกรณ์

บริษัท ฟู้ด แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริการทดลองฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์และเช่าเครื่องเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหาร.

  • ผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดการทดลอง
  • ผลิตภัณฑ์ได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  • อุปกรณ์ เครื่องมือครบ จบได้ในที่เดียว สามารถจ้างผลิตต่อได้
เครื่องฆ่าเชื้อ1

เครื่อง Retort (Overpressure Water Spray Retort)

ฆ่าเชื้อได้ทั้งแบบ Pasteurization  & Sterilization ใช้ได้กับทุกบรรจุภัณฑ์

ค่าบริการพิเศษ

  • ไม่เกิน 3 ชั่วโมง (ครึ่งวัน) 6,000 บาท
  • ไม่เกิน 6 ชั่วโมง (เต็มวัน) 10,000 บาท
เครื่อง Pasteurizer

เครื่อง Pasteurizer (Steam jacket plan with agitator)

ค่าบริการพิเศษ
  •  ไม่เกิน 3 ชั่วโมง (ครึ่งวัน) 6,000 บาท
  •  ไม่เกิน 6 ชั่วโมง (เต็มวัน) 10,000 บาท
Filler machine

เครื่อง Filler machine

ค่าบริการพิเศษ

  • ไม่เกิน 3 ชั่วโมง (ครึ่งวัน) 3,000 บาท
  • ไม่เกิน 6 ชั่วโมง (เต็มวัน) 5,000 บาท

บริการเช่าเครื่องเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

ช่างน้ำหนัก

เครื่องช่างน้ำหนัก

วัดอุณหภฒิ

เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)

วัดค่ารปริมาณ

เครื่องวัดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายรวม

วัดความเย็น

เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง (pH meter)

วัดความเค็ม

เครื่องวัดความเค็ม

วัดคความหวาน

เครื่องวัดค่าความหวาน

วัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น

วัดคลอรีน

Test kit วัดคลอรีน

วัดยาฆ่าแมลง

Test kit วัดยาฆ่าแมลง

error: Content is protected !!